Meer- en hoogbegaafdheid

Bij hoogbegaafdheid is niet alleen sprake van een hoge intelligentie, ook persoonlijkheidsfactoren zoals creativiteit en doorzettingsvermogen spelen een rol. Het is de aanleg om tot uitzonderlijke prestaties te komen. Hoogbegaafden hebben een IQ hoger dan 130, wat voorkomt bij circa 2,5% van de mensen. Belangrijk voor u als ouder is om te weten dat de sociale omgeving een grote invloed op de ontwikkeling van een hoogbegaafd kind heeft, zowel in positief als in negatief opzicht. De drie belangrijkste sociale omgevingen zijn school, ontwikkelingsgelijken en het gezin.  

Op school bieden wij het volgende:

EDI (Effectieve Directe Instructie)

In dit model wordt uitgegaan van de instructiebehoefte van kinderen. Dit wordt vastgelegd in een groepsplan. Meer- en hoogbegaafde kinderen zitten voornamelijk in de instructie-onafhankelijke groep. Omdat deze kinderen hierdoor vaak eerder klaar zijn met hun werk en dus tijd overhouden, bieden we ze extra stof aan in de klas. 

Pepergroep

\\S-server\Leerkracht\Mijn documenten\De Bast Units\Documenten Alg Onderwijs\Meer- en Hoogbegaafdheid\Pepergroep 2016-2017\logo pepergroep 2.jpg

De Pepergroep wordt aangeboden op een aantal scholen binnen onze stichting waar alle kinderen die hiervoor in aanmerking komen naar toe kunnen gaan.

Er wordt groepsoverstijgend gewerkt. Het materiaal waarmee gewerkt wordt, komt uit de Pittige Plustorens en uit overig verzameld plus-materiaal. De opdrachten worden voornamelijk gekozen op basis van de eigen interesses van de kinderen, maar niets is vrijblijvend. Ze leren hier ‘leren’ en 21e-eeuwse vaardigheden. Daarnaast zijn er twee specifieke arrangementen: Debatteren en filosoferen. 

Future (lego) Legue

Vanuit het techniek onderwijs ( in samenwerking met bedrijven uit de regio en een aantal andere scholen)wordt Future4Kids georganiseerd. Onderdeel daarvan is de Lego Legue voor baissschoolleerlingen. Kinderen moeten met legostenen een voorwerp bouwen die via de computer aangestuurd kan worden om bepaalde opdrachten uit te kunnen voeren op een grote tafel. In een wedstrijd wordt bepaald welke groep het best aan de opdracht heeft voldaan.