Ouderinformatie

Op deze pagina vindt u allerhande informatie over leerlingenzorg en leerproblemen. Er wordt inzicht gegeven over de manier waarop onze scholen omgaan met een bepaalde problematiek en u krijgt tips en links naar meer informatie.
 
Kinderen met leerproblemen hebben het moeilijk met schoolse vaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en het leren van een vreemde taal. Het gaat bij leren echter niet alleen om het verwerven van kennis, ook het verwerven van vaardigheden en inzichten hoort erbij. Leerproblemen kunnen het gevolg zijn van: 

  • omstandigheden: weinig aandacht thuis, onvoldoende uitleg in de klas, gezinsproblemen 
  • een verkeerde werkhouding
  • emotionele problemen: faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen, demotivatie
  • begaafdheid: het niveau en tempo op school ligt te hoog, het kind zit in de verkeerde school of studierichting 
  • leerstoornissen zoals dyslexie (hardnekkige lees- en schrijfproblemen) of dyscalculie (hardnekkige rekenproblemen) 

Wie leerstoornissen heeft, is niet dom. Hij of zij leert alleen anders. Kinderen die met leren geen succes ervaren, reageren vaak heel verschillend:  ze gaan zich aanstellen, de clown uithangen, verliezen hun zelfvertrouwen, worden opstandig en agressief of trekken zich terug. Leerkrachten en ouders begrijpen hen soms verkeerd.  Als je jezelf herkent in bovengenoemde, praat hier dan over met je ouders of op school. Door het probleem te bespreken, kun je geholpen worden en zul je zien dat het een stuk beter zal gaan!