Nieuwe schooltijden

Nog een enkele school binnen Scholengroep Perspectief hanteert het traditionele model schooltijden waarbij de kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 5,5 uur les krijgen en op woensdag 3.75 uur. De onderbouw (groep 1 t/m 4) maakt minimaal 880 uren op jaarbasis en de bovenbouw (groep 5 t/m 8) heeft minimaal 1000 uren les per schooljaar. Het is verplicht dat kinderen in hun basisschoolloopbaan minimaal 7520 uur les krijgen.

De scholen bepalen zelf de begin- en eindtijden en hoe de middagpauze wordt ingevuld. Scholen zijn verplicht om tussenschoolse opvang te regelen wanneer daar vraag naar is. Het is aan de scholen zelf hoe ze dit regelen. Er moeten echter wel voldoende gekwalificeerde overblijfkrachten zijn.

Naast het traditionele model kunnen scholen binnen de stichting ook kiezen voor  het vijf gelijke dagenmodel. Iedere schooldag begint bijvoorbeeld om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur. Alle kinderen lunchen tussen de middag in hun eigen groep met hun eigen leerkracht op school.

Er is nog een mogelijkheid voor het invoeren van een alternatief rooster en dat is het zogenaamde continuerooster (In dit rooster wordt de middagpauze verkort, waardoor de eindtijd op een vroeger tijdstip valt. De woensdag blijft minder lesuren houden dan de andere dagen). Deze benaming wordt veel gebruikt, ook voor het 5 gelijke dagen rooster.

Wilt u weten welke schooltijden de verschillende scholen hanteren? Kijk dan op de website van de school of klik op  scholengroepperspectief.nl/scholen