Klachten

Iedereen die deel uitmaakt van onze scholengroep kan een klacht indienen. Dus zowel leerlingen als ouders, stagiaires, leerkrachten en niet-onderwijzend personeel. Heeft u een klacht, dan moet u die in eerste instantie melden op de school waar de klacht betrekking op heeft. Neem hiervoor contact op met de vertrouwenspersoon of de directeur van de school. Binnen de vereniging is tevens een externe vertrouwenspersoon aangesteld. In de schoolgids van iedere school staat het stappenplan vermeld wat u moet doen als u een klacht heeft. In de hiernaast aangegeven link staat de klachtenprocedure van onze vereniging: /Klachtenprocedure_Scholengroep_Perspectief_2019.pdf

Zie voor meer informatie ook de website van alle scholen.