Klachten

Iedereen die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap kan een klacht indienen, dus zowel leerlingen als ouders, stagiaires, leerkrachten, niet-onderwijzend personeel e.d. Heeft u een klacht, dan kunt u terecht op de desbetreffende school. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon of de directeur van de school. Binnen de vereniging is tevens een externe vertrouwenspersoon. In de schoolgids van iedere school staat het stappenplan vermeld wat u moet doen als u een klacht heeft. In de hiernaast aangegeven link staat de klachtenprocedure vermeld van Scholengroep Perspectief /upload/custom/Klachtenprocedure_Scholengroep_Perspectief.pdf