Klachten

Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand hierover een klacht wil indienen. Die mogelijkheid is er.

Alle scholen hebben een klachtenregeling vastgesteld. Deze regeling is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op de schoolwebsite. Iemand die wil klagen kan dat het beste eerst kenbaar maken bij de schoolvertrouwenspersoon, de schoolleiding, het schoolbestuur of de externe vertrouwenspersoon van Scholengroep Perspectief. Mogelijk kan de klacht dan verholpen worden. 

De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Zowel ouders en leerlingen als personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de LKC.

 

 

In de schoolgids van iedere school staat het stappenplan vermeld wat u moet doen als u een klacht heeft. In de hiernaast aangegeven link staat de klachtenprocedure van onze vereniging: /Klachtenprocedure_Scholengroep_Perspectief_2019.pdf

Zie voor meer informatie ook de website van alle scholen.

https://www.scholengroepperspectief.nl/scholen.html