Techniek

Iedere school vult het techniek onderwijs op een eigen manier in. Daarnaast kunnen scholen mee doen aan de Future League.

De Future League is een off-season-programma van de officiële Lego-League. We hebben gekozen voor de naam “Future League”, omdat we dit organiseren vanuit de stichting Future4kids. Hierin zijn de onderwijsorganisaties Stichting OPRON, Stichting Primenius, Scholengroep Perspectief, en Ubbo Emmius vertegenwoordigd samen met de gemeente Stadskanaal en het bedrijfsleven.

Gedurende het schooljaar werken groepen 5 of 6 en de groepen 7 of 8 van de deelnemende scholen rond een bepaald thema aan een aantal onderwerpen, namelijk:

  • het ontwerpen en presenteren van een mogelijke oplossing voor een actueel en mondiaal probleem;
  • het programmeren en uitvoeren van verschillende missies voor een lego-robot;
  • op een prettige manier samenwerken als een team (core value).
  • De groepen werken vanaf 2023 met nieuw lesmateriaal. Voor de groepen 5 en 6 hebben we Lego Spike Essential en voor de groepen 7 en 8 Lego Spike Prime. Met dit nieuw lesmateriaal kunnen we samen weer jaren vooruit.

Wil je meer weten over Future4Kids? Kijk dan op hun website future4kids.nl/