Onze scholen

Op iedere school staan ook kernwaarden centraal zoals kindgericht denken, een enthousiaste leergerichte instelling en een leerlingvriendelijk klimaat. Er wordt ruimschoots aandacht besteed aan het verwerven van kennis en sociale vaardigheden. Om de diversiteit binnen Scholengroep Perspectief te waarborgen, heeft wel iedere basisschool de vrijheid om vorm te geven aan een eigen identiteit en onderwijskundige visie.

Kies jouw school

Ga naar het overzicht