Intern begeleider

De intern begeleider (IB-er) is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Hij/zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. De afgelopen jaren heeft de IB-er een positieve bijdrage geleverd aan de verbreding van de zorg in het regulier onderwijs. Kern van de functie is dat geen kind meer tussen wal en schip mag vallen: ieder kind heeft recht op een volwaardige plek in het Nederlands onderwijs. Dit met zoveel mogelijk hulp als haalbaar is.