Kalender

GMR vergadering 08-06-2023

GMR Agenda 8 juni 2023

Plaats: De Baldakijn

Tijdstip: 19.30 uur- 21.30 uur

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________________

 1. Opening
   
 2. Vaststelling agenda
 3. Vaststellen notulen
  • Notulen 13 april 2023
 4. Mededelingen
 5. Nieuws vanuit de scholen
 6. Binnengekomen post
 7. Acties, vragen en mededelingen vanuit het bestuur:
  • Jaarverslag Scholengroep Perspectief
  • Kwaliteitskaart coaching: instemming (zie bijlage)
  • Bestuursbeleidsplan Scholengroep Perspectief (zie bijlage)
 8. Organisatie MR
  • Vacature ambtelijk secretaris
  • Evaluatie schooljaar 2022/2023
  • Doorkijk naar schooljaar 2023/2024, met jaarplanning
   1. Extra vergaderschema Scholengroep Perspectief (bijlage)
  •  
 9. Actielijst
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 

 

 

Actielijst

 

Pinkstermaandag 29-05-2023

Zomervakantie 24-07-2023 tot 01-09-2023

Aanvang schooljaar 2023-2024 04-09-2023

Studiedag voor de hele vereniging 19-09-2023

Herfstvakantie 23-10-2023 tot 28-10-2023

Kerstvakantie 25-12-2023 tot 06-01-2024

Voorjaarsvakantie 19-02-2024 tot 24-02-2024

Goede Vrijdag 29-03-2024

Tweede Paasdag 01-04-2024

Koningsdag 27-04-2024

Meivakantie 29-04-2024 tot 10-05-2024

Hemelvaartsdag 09-05-2024

Vrijdag na Hemelvaart 10-05-2024