richtlijnen rond corona

Omdat de richtlijnen rondom Corona  regelmatig veranderen en ook het testbeleid is aangepast, vindt u hieronder de rechtstreekse link naar het RIVM. Op de website van het RIVM  kunt u lezen welke richtlijnen nu gelden. In de afgelopen maanden is gebleken dat er op deze site af en toe kleine wijzigingen doorgevoerd worden. Het is daarom belangrijk om deze site te raadplegen als u vragen heeft.
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen

Er is veel vraag naar de beslisboom rond het snottebellenbeleid. Scholengroep Perspectief hanteert de beslisboom van de PO-Raad. Na de  persconferenties van 14 en 25 januari moet de beslisboom nog worden aangepast. De recentste is die van 24 december. Kijk op de site van de Belangenvereniging van Ouders inde Kinderopvang voor de meest actuele ontwikkeling http://www.boink.info/beslisboom

Tevens kunt u klikken op de link van de gezamenlijke organisaties in het onderwijs (waaronder de PO-Raad) voor de nieuwste protocollen in het basis- en voortgezet onderwijs. Op de betreffende pagina kunt u scrollen naar het Protocol Basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs en deze downloaden.

https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/protocollen-en-checklists/