Onze scholen

Binnen de basisscholen komt de identiteit van Scholengroep Perspectief tot uitdrukking in een goed pedagogisch klimaat en een inspirerende leeromgeving, waarin plaats is voor christelijke zingeving en levensbeschouwing.  De vereniging hecht veel waarde aan de aandacht voor het individuele kind.

Op iedere school staan ook kernwaarden centraal zoals kindgericht denken, een enthousiaste leergerichte instelling en een leerlingvriendelijk klimaat. Er wordt ruimschoots aandacht besteed aan het verwerven van kennis en sociale vaardigheden. Om de diversiteit binnen Scholengroep Perspectief te waarborgen, heeft wel iedere basisschool de vrijheid om vorm te geven aan een eigen identiteit en onderwijskundige visie.

CBS Anne de Vries

Bezoek de school hier

SBO De Baldakijn

Bezoek de school hier

CBS Het Gebint

Bezoek de school hier

CBS De Höchte

Bezoek de school hier

CBS De Verrekijker

Bezoek de school hier

CBS De Lindenborgh

Bezoek de school hier

CBS De Maarsborg

Bezoek de school hier

ZMLK De Meidoornschool

Bezoek de school hier

CBS Het Mozaïek

Bezoek de school hier

CBS Oranje Nassau

Bezoek de school hier

CBS De Rank

Bezoek de school hier

CBS De Verbindingsweg

Bezoek de school hier

CBS De Zaaier

Bezoek de school hier

CBS Op de Zandtange

Bezoek de school hier