Onze scholen

Bij alle scholen van Scholengroep Perspectief: 

  • werken we vanuit een christelijke en/of algemeen bijzondere achtergrond; 
  • heerst een goed pedagogisch klimaat waar kinderen zich veilig voelen en waar ze zichzelf mogen zijn;  
  • worden kinderen betrokken bij hun eigen ontwikkelingsproces en wordt er uit een  kind gehaald wat erin zit; 
  • werkt deskundig personeel met een warm hart voor kinderen; 
  • wordt er zoveel mogelijk onderwijs op maat aangeboden; 
  • worden goede resultaten behaald; 
  • wordt er nauw samengewerkt met ouders en wordt hun inbreng gewaardeerd.

Iedere school is vrij om hier op eigen wijze invulling aan te geven. Daardoor verschillen scholen ook weer van elkaar en dat vinden we belangrijk.

Ook zijn we voortdurend bezig om te groeien of te veranderen. Het bestuur is daarom steeds met de scholen in gesprek om ervoor te zorgen dat het onderwijs eigentijds en toekomstgericht vorm wordt gegeven.

CBS Anne de Vries

Bezoek de school hier

SBO De Baldakijn

Bezoek de school hier

CBS Het Gebint

Bezoek de school hier

CBS De Höchte

Bezoek de school hier

CBS De Lindenborgh

Bezoek de school hier

CBS De Maarsborg

Bezoek de school hier

SOVSO De Meidoorn

Bezoek de school hier

CBS Het Mozaïek

Bezoek de school hier

CBS Oranje Nassau

Bezoek de school hier

CBS De Rank

Bezoek de school hier

CBS De Verbinding

Bezoek de school hier

CBS De Verrekijker

Bezoek de school hier

CBS De Zaaier

Bezoek de school hier

CBS Op de Zandtange

Bezoek de school hier