Scholengroep Perspectief

U wilt als ouder het beste voor uw kind. Dat belang delen we als Scholengroep Perspectief met u:  uw kind  is onze leerling. We willen graag dat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. Het is op onze scholen daarom in handen van deskundig personeel met een warm hart voor kinderen.  We creëren een pedagogisch klimaat, waarin iedere leerling zich veilig kan voelen en zichzelf mag zijn. De christelijke en algemeen bijzondere identiteit van Scholengroep Perspectief draagt hieraan extra bij. De sfeer is kenmerkend en merkbaar in de scholen! Ieder kind, ongeacht afkomst en achtergrond is van harte welkom op één van onze 12 basisscholen, onze school voor speciaal basisonderwijs, of onze school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Scholengroep Perspectief verzorgt goed en eigentijds onderwijs. Leerkrachten en teams werken daarvoor voortdurend aan hun eigen ontwikkeling en de kwaliteit van lessen en activiteiten.

Heeft uw kind behoefte aan extra ondersteuning of juist extra uitdaging? Scholengroep Perspectief beschikt over het juiste onderwijstype, de nodige kennis, over specialisten, activiteiten en programma’s. Zie onze pagina’s: ouderinformatie en bijv. techniek-onderwijs.

Onze leerling is uw kind… Daarom werken we graag nauw samen met de ouders, maken we hun inbreng mogelijk en waarderen die. Zo doen we het samen. En streven we ernaar dat uw kind na iedere schooldag thuis kan zeggen dat het een fijne en leerzame dag was.

Scholengroep Perspectief: voor elk kind de beste kans!

In de impressiefilm ziet u een schooldag van onze leerling Nienke die verschillende locaties bezoekt.

Kies jouw school

Ga naar het overzicht