Scholengroep Perspectief

Scholengroep Perspectief maakt zich als professionele en persoonlijke organisatie sterk voor kwalitatief hoogwaardig protestants-christelijk en algemeen bijzonder onderwijs. In het dagelijks handelen hanteert de vereniging de christelijke normen en waarden én draagt zij deze uit. 

Om de missie van onze vereniging  te bereiken, geeft het bestuur kaders aan waarbinnen de scholen vorm kunnen geven aan een eigen identiteit en onderwijskundige visie. Er wordt gewerkt aan een juist pedagogisch klimaat voor de leerlingen en een prettige werksfeer voor medewerkers. Hierbij staan effectieve samenwerking, openstaan voor nieuwe ideeën en voortdurend willen leren centraal. Er is dan ook permanent aandacht voor de ontwikkeling en scholing van onze medewerkers.

Kies jouw school

Ga naar het overzicht