Visie

Vanuit onze missie hebben we nagedacht over een visie op leren en onderwijs. Daarbij hebben we ons laten leiden door het visiemodel met de volgende 4 deelgebieden: visie op leren, visie op leren organiseren, visie op professionaliteit en visie op veranderen. Deze visie dient als normatief kader waarmee de belangrijkste vragen over het onderwijs worden gesteld, namelijk: hoe werkt leren? Hoe kunnen we dit leren organiseren? Wat verwachten we van een  professional? Hoe kunnen we de organisatie hierin veranderen? 

In ons bestuursbeleidsplan staat de uitwerking van de verschillende deelvisies.