Personeelsbeleid

Leraren In Opleiding / Stagiaires

Leraren in opleiding, vierde-jaarsstudenten van de PABO, komen op onze scholen binnen als de basisschool daartoe een “vacaturemelding” doet aan de PABO en een student(e) belangstelling heeft voor de klus die een basisschool aanbiedt. 

Begeleiding nieuwe personeelsleden

Nieuwe personeelsleden moeten op zorgvuldige wijze kunnen kennismaken met de school waar ze zijn aangesteld. Dit geldt zowel voor een nieuwe collega met ervaring, een beginnende leraar als voor een leraar in opleiding (lio).  Bij de begeleiding van een beginnende leraar staan drie elementen centraal: vertrouwen geven en kwetsbaar durven opstellen, feedback vragen en geven en (zelf)observeren, evalueren en beoordelen.
 
Voor de juiste begeleiding is een checklist met aandachtspunten opgesteld. Deze kan per school, afhankelijk van de situatie, worden aangepast. Er wordt bijvoorbeeld gelet op:

  • De planning van de leerstof / einddoelen
  • De schoolorganisatie en de schoolcultuur
  • De vormgeving van de christelijke identiteit
  • Het onderwijsleerproces op individueel, groeps- en schoolniveau
  • De gang van zaken omtrent het schoolgebouw en de leer- en hulpmiddelen