Personeelsbeleid

We hechten aan goed werkgeverschap. Dat betekent naast goede zorg en aandacht voor onze medewerkers goede opleiding en scholing. We bieden onze medewerkers een professionele werk- en leeromgeving waarin het ontwikkelen van en het groeien in persoonlijk vakmanschap + gezamenlijke deskundigheid belangrijk is.

In samenwerking met VCO-MOG hebben we een academie opgezet voor professionalisering, scholing en deskundigheidsbevordering. Daarnaast kunnen alle medewerkers digitale e-elearnings volgen via de Perspectief-Academie.

Leraren In Opleiding / Stagiaires

Leraren in opleiding (dit zijn de vierde-jaarsstudenten van de PABO) komen op onze scholen binnen als de basisschool daartoe een “vacaturemelding” doet aan de PABO en een student(e) belangstelling heeft voor de klus die een basisschool aanbiedt. 

Scholengroep Perspectief waardeert deze leerkrachten in opleiding,  Zij krijgen daarom gedurende hun afsluitende stageperiode van 5 maanden een werknemerscontract met een bijpassend salaris. Deze LIO-werknemer mag in tegenstelling tot een gewone LIO-stagiair gedurende de stageperiode zelfstandig voor de klas staan.

Om deze nieuwe leerkrachten beter te begeleiden is er een coach aangesteld in de persoon van mw. Alynke van der Laan die zorgt voor coaching op de werkvloer en contacten onderling en met de betreffende PABO.

Begeleiding nieuwe personeelsleden

Nieuwe personeelsleden moeten op zorgvuldige wijze kunnen kennismaken met de school waar ze zijn aangesteld. Dit geldt zowel voor een nieuwe collega met ervaring, een beginnende leraar als voor een leraar in opleiding (lio).  Bij de begeleiding van een beginnende leraar staan drie elementen centraal: vertrouwen geven en kwetsbaar durven opstellen, feedback vragen en geven en (zelf)observeren, evalueren en beoordelen.
 
Voor de juiste begeleiding is een checklist met aandachtspunten opgesteld. Deze kan per school, afhankelijk van de situatie, worden aangepast. Er wordt bijvoorbeeld gelet op:

  • De planning van de leerstof / einddoelen
  • De schoolorganisatie en de schoolcultuur
  • De vormgeving van de christelijke identiteit
  • Het onderwijsleerproces op individueel, groeps- en schoolniveau
  • De gang van zaken omtrent het schoolgebouw en de leer- en hulpmiddelen