Ontwikkeling

De wereld om ons heen verandert voortdurend en daarmee wijzigen ook de eisen die de maatschappij aan het onderwijs stelt. Schoolteams bezinnen zich regelmatig op de vraag: "Wat betekenen die veranderingen voor het onderwijs op onze school? Voor welke onderwijskundige ontwikkeling kiezen wij en wat zijn daarbij onze specifieke aandachtspunten?".

Het onderwijs op een school verandert niet door het opstellen van een schoolplan. Daadwerkelijke vernieuwing is er wanneer het personeel erin gelooft, zich heeft geschoold en in staat is een en ander in de dagelijkse praktijk te realiseren.

Behalve op schoolniveau wordt ook op bestuursniveau bezien welke ontwikkelingen in het onderwijs gaande zijn, welke deskundigheden noodzakelijk zijn, welke deskundigheden aanwezig zijn en welke deskundigheden nog ontbreken. Het bestuur werkt dan ook actief en gestructureerd aan professionalisering van personeelsleden en personeelsleden kunnen hun wensen daaromtrent neerleggen in een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Collegiale consultatie

Het doel van collegiale consultatie is het bereiken van een doorgaande lijn in het onderwijs (ten behoeve van de leerlingen). Bovendien zorgt het voor een verbetering of ontwikkeling van de kwaliteit van personeelsleden (je leert van en met elkaar). Uiteindelijk zal samenwerking leiden tot teamvorming (je ontwikkelt je als team in een lerende organisatie).