Missie van Scholengroep Perspectief

Scholengroep Perspectief maakt zich als professionele en persoonlijke organisatie sterk voor kwalitatief hoogwaardig protestants-christelijk en algemeen bijzonder onderwijs. In het dagelijks handelen hanteert de vereniging de christelijke normen en waarden en draagt zij deze uit.

Om de missie te bereiken, geeft de Scholengroep kaders aan waarbinnen de scholen vorm kunnen geven aan een eigen identiteit en onderwijskundige visie.

Er wordt gewerkt aan een juist pedagogisch klimaat voor de leerlingen en een prettige werksfeer voor medewerkers. Hierbij staan effectieve samenwerking, openstaan voor nieuwe ideeën en voortdurend willen leren centraal. Er is dan ook permanent aandacht voor de ontwikkeling en scholing van onze medewerkers.

Op schoolniveau wordt kwaliteit gerealiseerd door bijvoorbeeld het gebruik van kwaliteitskaarten, het inzetten van vakleerkrachten voor gymnastiek en het verzorgen van toetsenbordvaardigheidstrainingen voor alle leerlingen. 

Vindt u deze zaken ook erg belangrijk? U kunt een bijdrage leveren aan de realisatie van onze doelstellingen. De minimumbijdrage per kalenderjaar bedraagt € 5,00. Bij interesse kunt u contact opnemen met het bestuursbureau.