Missie van Scholengroep Perspectief

Wij kiezen voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs binnen een professionele en lerende omgeving.

Een bewuste keuze met een hoge ambitie. Dat willen we realiseren door aan onze leerlingen een grote dosis aan kennis en vaardigheden mee te geven én gericht te werken aan houding en gedrag in de persoonlijke ontwikkeling, zodat zij zich toegerust voelen voor de stap naar het vervolgonderwijs en het vinden van hun weg in de maatschappij. Om dit te bereiken steken we in op veel kennisontwikkeling zodat leerlingen betere leerresultaten behalen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat onderwijsprestaties een goede voorspeller zijn van onder andere levensresultaten, zoals: beroepsstatus, geluk, gezondheid en zelfs de levensverwachting. Dat mag zeker niet los worden gezien van onze christelijke identiteit. Onze scholen zijn daarom op een effectieve en efficiënte wijze ingericht en medewerkers in alle lagen van de organisatie dragen bij aan het realiseren van deze missie.