Communicatie in alle lagen van de vereniging

Communicatie neemt in alle lagen van de vereniging een belangrijke plaats in. Van een lessituatie tot het directieoverleg is alle communicatie erop gericht om tot een resultaat te komen: het realiseren en instandhouden van de kwaliteit van het hoogwaardig protestants-christelijk en algemeen bijzonder onderwijs. Met een gedegen communicatiedoelstelling, communicatiestructuur en beleid wordt hier op een gestructureerde en professionele manier aan gewerkt. 

De communicatiecultuur is gestoeld op de karakteristieken: supportief, respectvol, openheid en gelijkwaardigheid. Samenwerking en overleg nemen binnen Scholengroep Perspectief een belangrijke plaats in. Dit werkt door in alle lagen van de organisatie.

Interne communicatie

Op elk niveau van de organisatie wordt volgens een vaste structuur gecommuniceerd. De verschillende organen stellen op gestructureerde wijze hun informatie beschikbaar. Specifieke doelgroepen weten waar ze de informatie kunnen vinden en voorzien zelfstandig in hun informatiebehoefte. Overige doelgroepen worden gericht benaderd.

Externe communicatie

Nieuwe ouders/verzorgers ontvangen van het bestuursbureau van Scholengroep Perspectief een informatiepakketje met daarin gevoegd een brief aan de ouders/verzorgers met enige algemene informatie over Scholengroep Perspectief. Daarbij zijn gevoegd het aanmeldingsformulieren voor lidmaatschap danwel donateurschap van de vereniging. 

Scholengroep Perspectief communiceert met de ouders via de brief in de schoolgids en het voorwoord in de schoolkrant/nieuwsbrief. Elke school beschikt over een eigen communicatiestructuur met de ouders.