ADHD: een begrippenlijst

ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder (in het Nederlands: aandachts- en concentratiestoornis met hyperactiviteit). Kinderen met ADHD reageren op een aantal gebieden anders dan andere kinderen. Ze hebben vaker en sterker dan gemiddeld last van: aandachts- en concentratieproblemen, impulsiviteit en hyperactiviteit. In onderstaand overzicht staat een aantal kernbegrippen rondom ADHD. Deze informatie is afkomstig van de website Landelijke Oudervereniging Balans.
 
ADD
Attention Deficit Disorder, een vorm van ADHD waarbij de hyperactiviteit ontbreekt.
 
ADHD
Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ofwel aandachtstekortstoornis mét hyperactiviteit en impulsiviteit.
 
Atomoxetine
De werkzame grondstof van Strattera, het medicijn dat sinds 2004 is geregistreerd voor de behandeling van AD(H)D, wanneer het eerste-keuzemedicijn problemen oplevert.
 
Clonidine
Derdekeuzemiddel bij ADHD. Het gedrag verbetert meer dan de aandacht. Bijverschijnsel slaperigheid. Heeft een positief effect op slaapproblemen. Valt niet onder de opiumwet.
 
Comorbiditeit
Het meer dan gemiddeld gelijktijdig voorkomen van verschillende stoornissen (dyslexie heeft bijvoorbeeld comorbiditeit met AD(H)D). 
Lees meer bij bijkomende stoornissen bij ADHD op de website http://www.balansdigitaal.nl/.
 
Concerta
Langwerkende medicatie voor AD(H)D. Zie Methylfenidaat. 
 
Dexamfetamine (Dexedrine)
Medicijn dat wordt voorgeschreven bij AD(H)D als alternatief voor methylfenidaat. Geen merkproduct. Kan door apotheek zelf worden vervaardigd.
 
DSM IV
Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders, het internationale classificatiesysteem van de Geestelijke Gezondheidszorg. IV betekent de vierde herziene versie (uit 1994). 
Lees meer bij Diagnosecriteria ADHD op de website http://www.balansdigitaal.nl/
 
Equasym
Langwerkende medicatie voor ADHD. Zie Methylfenidaat.
 
EF
Executieve Functies. Dit zijn de regiefuncties van de hersenen die essentieel zijn voor het realiseren van doelgericht en aangepast gedrag. Met deze functies bepaalt een individu het doel van zijn handelingen en gedrag, schakelt hij afleidende factoren uit, plant hij de volgorde van handelingen, voert hij de taken die daarvoor nodig zijn stap voor stap uit en controleert hij het effect, waarbij hij ook rekening houdt met mogelijke toekomstige effecten. Hij reguleert er de emoties, motivatie en alertheid mee en laat ervaringen uit het verleden meespelen bij de verwachtingen over en beslissingen voor de toekomst.
 
Gedragsstoornissen
Verzamelnaam voor stoornissen waarbij storend gedrag het belangrijkste kenmerk is, bijvoorbeeld een agressieve gedragsstoornis of ADHD.
 
Hyperactiviteit
Concentratiestoornis die gepaard gaat met overbeweeglijkheid en impulsiviteit.
 
Melatonine
Niet-geregistreerd geneesmiddel dat regelmatig wordt voorgeschreven bij slaapproblemen bij kinderen met ADHD.
 
Methylfenidaat
Chemische stof die verwant is aan amfetamine en de grondstof vormt voor Ritalin, Concerta, Equasym en Medikinet. Eerstekeuzemiddel bij AD(H)D. Valt onder de Opiumwet.
 
Medikinet
Langwerkende medicatie voor AD(H)D. Zie Methylfenidaat.
 
Neurobiologische stoornis
AD(H)D is waarschijnlijk een neurobiologische stoornis. Dit is een stoornis in de hersenen, waarbij bepaalde zenuwprikkels onvoldoende worden doorgegeven.
 
Neurotransmitters
Stoffen die de overdracht verzorgen tussen zenuwcellen in de hersenen, waardoor binnenkomende prikkels (informatie) kan worden verwerkt. Voorbeelden: dopamine, noradrenaline, serotonine. Bij AD(H)D worden stoornissen verondersteld in de dopamine en noradrenaline.
 
Opvoedingsondersteuning
Voorlichting, advies en hulp aan ouders en opvoeders bij opvoedingsvragen en -problemen; uitgevoerd door onder meer de jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg en welzijnsinstellingen.
 
Risperdal
Antipsychoticum. Geen reguliere medicatie bij ADHD. Wordt alleen in lage doseringen tijdelijk voorgeschreven, bijvoorbeeld om ernstige uitbarstingen van woede en agressie in te dammen.
 
Ritalin
Kortwerkende medicatie voor AD(H)D. Meest voorgeschreven middel bij AD(H)D. Werkt 3-4 uur en moet meerdere keren per dag worden ingenomen. Zie Methylfenidaat.
 
Strattera
Langwerkende medicatie voor AD(H)D. Zie Atomoxetine.