Terug naar het overzicht

Startbijeenkomst LIO-ers

Om onze leraren in opleiding beter te begeleiden organiseert onze Coach, Alynke van der Laan, samen met Opleider-in-de-school, Betty Gerrits, diverse bijeenkomsten. Afgelopen week is de startbijeenkomst voor dit seizoen geweest.


De bijeenkomst had als thema "Zicht op je talent". Naast informatie over het coachingstraject tijdens de LIO-stage, hebben de studenten met elkaar onderzocht welke ontwikkelpunten er zijn en hoe je daarvoor sterke kanten kunt inzetten. Ook was er gelegenheid om elkaar tips te geven ten aanzien van zaken die je als student tegenkomt in de eigen onderwijspraktijk.

Al met alle een zinvolle en nuttige bijeenkomst voor onze leraren in spe.