Terug naar het overzicht

Stakingsdag 6 november 2019

De onderwijsvakbonden roepen alle medewerkers uit het primair en voortgezet onderwijs op tot een staking op woensdag 6 november.
Deze staking is niet een op de werkgever gerichte staking, maar een politieke
staking. Vakbonden en werknemers hanteren het middel van staking om druk uit te
oefenen op de politiek.
Medewerkers van scholen hebben het recht om te staken.
Als duidelijk is hoeveel medewerkers op een school gaan staken, is ook duidelijk of de schooldeuren open kunnen. Het is ook mogelijk dat sommige klassen wel les krijgen en andere niet. Als wordt besloten dat de school een dag dicht blijft dan zal de school dit zelf communiceren met de ouders. 
 
Dit houdt dus in dat binnen onze vereniging verschillend op de staking zal worden gereageerd. Er zullen scholen zijn die gewoon open blijven en les geven, er zullen scholen dicht gaan maar het kan ook zijn dat er groepen naar huis gestuurd worden omdat de betreffende leerkracht staakt. Het is namelijk bij wet verboden om een staker te vervangen.
De scholen informeren de ouders via hun eigen website of de interne communicatiekanalen.