Terug naar het overzicht

Opleiding voor zij-instromers

Zij-instroom in Beroep traject in het primair  onderwijs

Pabo en tweedegraads lerarenopleidingen

Heb je een HBO-opleiding of een baan in het onderwijs, maar ben je nog niet bevoegd? Met een Zij-instroom in Beroep traject (ZiB) kun je in maximaal twee jaar een getuigschrift behalen. Hiermee ben je bevoegd om les te geven in het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs.

Voor een Zij-instroom in Beroep traject (ZiB) doe je eerst een intakegesprek bij de lerarenopleiding en een geschiktheidsonderzoek. Het geschiktheidsonderzoek is een assessment waaruit blijkt:

  • of je voldoende bekwaam bent om direct voor de klas te staan;
  • of je binnen 2 jaar een bevoegdheid kunt halen;
  • welke aanvullende scholing en begeleiding je nodig hebt.

Wanneer je geschikt bent om direct les te geven en binnen twee jaar je bevoegdheid kunt halen, krijg je een scholingstraject op maat. Je rondt dit traject af met een bekwaamheidsonderzoek.

Ook als je al bevoegd bent voor een bepaald vak, maar les wilt geven in een ander vak, kun je in aanmerking komen voor een Zij-instroom in Beroep traject (ZiB). Daarmee kun je bijvoorbeeld de overstap maken van het voortgezet onderwijs naar het basisonderwijs, van het basisonderwijs naar een voortgezet onderwijs tweedegraadsopleiding en van mbo naar voortgezet onderwijs of basisonderwijs.

Voor aanmelding van dit traject verwijzen we je door naar de website van Stenden Hogeschool, www.nhlstenden.com.