Terug naar het overzicht

Open huis CBS ‘De Lindenborgh’

Onder grote belangstelling werd afgelopen donderdag een derde kleuterlokaal in gebruik genomen bij CBS ‘ De Lindenborgh!’

Een als kleuter verklede burgemeester, te weten Robin Buurman mocht samen met zijn vrouwtje Felicia Wessels, de feestelijke opening verrichten, terwijl de leerkracht van de onderbouw Margriet Fennema iedereen welkom heette!


Na het officiële gedeelte kon men het nieuwe lokaal bewonderen en werd de mogelijkheid geboden om een kijkje te nemen in alle groepen, waar de lessen werden gegeven. De leerlingen van groep 8 deden de rondleidingen, alsook voorlezen aan kinderen, creatieve activiteiten en helpen bij koffie of schenken. Alle leerlingen kregen ranja en cake!

Voor eventuele nieuwe ouders lagen informatiepakketten klaar! Al met al was het een zeer geslaagde ochtend op De Lindenborgh.