Terug naar het overzicht

Onderwijs slaat handen ineen voor techniek in de regio

Techniek is meer dan stofjassen en overalls: het is voortdurend om ons heen. Daarom start het primair en voortgezet onderwijs vanaf 2018 Future4Kids: een uniek project waarin de samenwerking wordt gezocht tussen lesstof en het bedrijfsleven.


Zeker in onze regio is er steeds meer vraag naar goed geschoold technisch personeel. Hoewel veel scholen op dit moment wel iets doen met techniek, zit er nog te weinig lijn in het onderwijsaanbod. Future4Kids wordt een langlopend project, waarin leerlingen kunnen kennismaken met bedrijven in de regio en we anders gaan denken over de rol van techniek in het lessenpakket.

Future4Kids is een initiatief van verschillende scholen, in samenwerking met de gemeente Stadskanaal en het bedrijfsleven. Doordat alle partijen hun steentje bijdragen, zijn de financiën voor 2018-2019 rond. Het doel is om alle scholen in de regio mee te krijgen in Future4Kids en in de toekomst wellicht een fysiek experimenteerterrein te realiseren. Mooie stippen op de horizon: met goed partnerschap is veel mogelijk!