Terug naar het overzicht

Nog steeds invalkrachten nodig

We zijn als vereniging nog steeds op zoek naar invalkrachten die vanuit de invalpool kunnen invallen bij ziekte of verlof van een leerkracht. De invallers die we hebben staan inmiddels allemaal voor de klas waardoor er in uiterste nood alweer groepen naar huis gestuurd worden.  Mocht je belangstelling hebben voor deze baan, zie dan de vacature op onze website en onze facebookpagina.