Terug naar het overzicht

Informatie voor ouders van onze scholen voor speciaal onderwijs

Hieronder vindt u informatie voor ouders van leerlingen op onze scholen voor speciaal onderwijs: ZMLK De Meidoornschool en SBO De Baldakijn. De complete brief vindt u in de link /Brief_ouders_speciaal_onderwijs_inzake_sluiting_scholen.

Betreft: maatregelen Coronavirus

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

In overleg met het bestuur van Scholengroep Perspectief is besloten dat SBO de Baldakijn en de SO- en VSO afdeling van de Meidoornschool vanaf maandag 16 maart a.s. tot 6 april gesloten zullen zijn. Dit besluit is genomen vanuit bezorgdheid en de risico’s die het Coronavirus voor de kwetsbare leerlingen op beide scholen met zich meebrengt, de regiofunctie die deze scholen hebben en het feit dat de voorgeschreven hygiënemaatregelen op deze afdelingen moeilijk(er) te handhaven zijn.

We monitoren de ontwikkeling van het virus nauwkeurig en zullen u zorgvuldig op de hoogte houden van onze besluiten of de maatregelen vanuit het kabinet.

Vanuit de scholen zal een algemeen bericht aan de vervoersbedrijven worden gegeven. Mocht uw zoon of dochter gebruik maken van taxivervoer: meld het ook even zelf aan uw chauffeur voor de zekerheid. Voor de leerlingen van het VSO die stagelopen vragen we hetzelfde. Graag zelf uw zoon of dochter afmelden bij het stagebedrijf. Het stagebureau van de Meidoornschool zal tevens contact opnemen met de betreffende bedrijven.

In de thuissituatie willen we u vragen om de belangrijke maatregelen en afspraken m.b.t. aanpak Coronavirusbesmettingsrisico op te volgen:

1. Volg de instructies van de GGD, landelijke, provinciale en lokale autoriteiten m.b.t. aanpak besmettingsgevaar Coronavirus. Lees deze goed op de site van de GGD (www.ggd.groningen.nl) of RIVM (www.rivm.nl);

2. Wees thuis alert op hygiëne en voorkomen van besmettingen;

3. Wilt u s.v.p. de PARRO app van de school blijven lezen: daarop vermelden wij actueel nieuws.

Mocht u verdere vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de school via het bij u bekende emailadres.

Met vriendelijke groet,

Henk Mik en Trea Niezen