Mobiliteit

Interne en externe mobiliteit is een belangrijk item als het gaat om personeelsbeleid. Het zou “vastroesten” en burn-out klachten kunnen voorkomen.
 
Onder interne mobiliteit wordt verstaan dat leerkrachten na verloop van tijd in een andere groep gaan werken. Externe mobiliteit wil zeggen dat personeelsleden op een andere school van de vereniging gaan werken.
 
Om de externe mobiliteit onder het personeel te stimuleren wordt er jaarlijks tijdens de functioneringsgesprekken over gesproken en wordt op verenigingsniveau jaarlijks geïnventariseerd of er belangstelling is om te gaan werken op een andere school van de vereniging. Vrijwilligheid speelt hierbij uiteraard een grote rol.