Terug naar het overzicht

Wisseling van de wacht in Raad van Toezicht

Per 1 juni is Okko Dijkstra afgetreden als lid van de Raad van Toezicht. Wij danken hem voor zijn inzet voor Scholengroep Perspectief.

Voor hem in de plaats is per die datum aangesteld voor het aandachtsgebied Onderwijs & Kwaliteit, mw. Tjitske Alserda.