Terug naar het overzicht

Voorlopig geen nieuwbouw voor CBS De Maarsborg

Zie het artikel in het Dagblad van het Noorden:

 
Een tweede locatie voor de bouw van een nieuw kindcentrum in Stadskanaal is maandag in de ijskast gezet. De plek heeft vooralsnog te veel haken en ogen, en het belang van omwonenden van de Brummelkant is onvoldoende meegewogen, concludeerden gemeenteraadsleden.

Het is een paar minuten voor middernacht als Stadskanaalster burgemeester Klaas Sloots er de brui aan geeft. ,,We hebben naar u geluisterd en omarmen ook wat er door u is gezegd’’, zegt de collegevoorzitter tegen de gemeenteraad.

De afgelopen uren kregen Sloots en de wethouders een storm aan vragen over een nieuw te bouwen school aan de Brummelkant over zich heen.

Het is de derde avond dat in de raadszaal wordt gesproken over een nieuw kindcentrum. Daarin moeten de openbare Meester Neuteboomschool, de christelijke Maarsborg en een kinderopvang komen. De panden waarin de leerlingen nu zitten, zijn verouderd. Zo erg dat docenten het over salamanders in de gangen hebben. De schoolbesturen willen de kinderen in een moderne en frisse school lesgeven. De bouw kan beter vandaag dan morgen beginnen, vinden ze.

Geen rekening met bewoners gebied

Eerdere ontwikkelplannen aan de Manegelaan gingen ook al niet door. Door de financiële positie van de gemeente en de coronapandemie was er aanvankelijk uitstel. Daarna bleek dat een roekenkolonie was uitgegroeid tot een van de grootste in Noord-Nederland. Tegen de tijd dat de gemeente de ernst van die problematiek doorhad, was het te laat. Onder het geschreeuw, vallende takken en de poep van de beesten wil het college niet meer bouwen.

Maar ook op een tweede beoogde locatie aan de Brummelkant bleek de gemeente onvoldoende op de hoogte van de leefomgeving van de bewoners. Vrijwel de volledige buurt is fel gekant tegen de plannen. Het gebouw is te groot, de verkeerssituatie wordt onveilig en bovendien is het gedaan met de rust in de wijk. Het kindcentrum zou het karakter van de wijk om zeep helpen, meldden ze aan deze krant.

Om hun verhaal kracht bij te zetten, spraken omwonenden maandagavond opnieuw in. Voorafgaande deelden ze zeepblokjes uit. ,,We willen toch iets positiefs doen’’, zegt buurtbewoner Jan Mik.

Nieuwe bestuurscultuur

Met dat zeepblokje wasten de raadsleden het college ruim drie uur figuurlijk de oren. Had de politiek niet met z’n allen afgesproken dat ze juist méér naar inwoners zouden luisteren en hen méér zouden betrekken bij de planvorming? Er zou een nieuwe bestuurscultuur komen. ,,Het is rampzalig hoe gecommuniceerd is met omwonenden’’, zegt CDA’er Merlijn Wiersema. ,,U heeft omwonenden tegen u in het harnas gejaagd.’’

Wiersema vindt dat de afweging van de belangen van inwoners onvoldoende is geweest: ,,De gemeente bepaalt wat het beste is voor de wijk. Het algemeen belang heeft geen betrekking op wat de meerderheid wil. Er moet ook rekening gehouden worden met minderheden.’’

Waar het voor de raad in Stadskanaal van oudsher cultuur is om stevig vast te houden aan de eigen coalitie en wethouders, bleek daar maandagavond geen sprake van te zijn. Ook coalitiepartijen ChristenUnie, Lokaal Betrokken, PvdA en de VVD trokken stevig van leer. Daarmee luiden ze een nieuw elan in dat aansluit bij de eerder genoemde bestuurscultuur.

Wat bij uitbreiding?

Lokaal Betrokken vindt het allemaal maar wat geforceerd op de locatie aan de Brummelkant. ,,Hoe zit het met de richtafstand van 30 meter van bebouwing?’’, wil fractievoorzitter Harma Zwiers weten. Midden-Groningen kreeg nog niet zo lang geleden een tik op de vingers van de hoogste bestuursrechter omdat ze binnen die grens een school wilde bouwen. Aan de Brummelkant lijkt het gebouw nog dichter op de woningen te komen.

De PvdA vindt het verkeersplan van de eigen wethouder onvoldoende. De ChristenUnie wil kunnen kiezen uit locaties, zegt ze de partij tegen haar wethouder. En ook coalitiepartij VVD heeft het ‘kwartje niet horen vallen’ als het om oplossingen gaat voor zaken als verkeersproblematiek.

Bovendien: er is helemaal geen ruimte voor uitbreiding op de locatie, wat als die wel moet groeien? En waar moet de gymzaal komen? Hoever fietsen kinderen straks om te apenkooien? Over nieuwe sportaccommodaties is pas duidelijkheid rond de zomer, waarom wordt dit niet bij de plannen betrokken?

Geen andere keuze dan Brummelkant geboden

Fractievoorzitter Erik Bieze van Gemeentebelangen Stadskanaal wil weten waarom er geen berekening voor een multifunctioneel centrum in de wijk is, terwijl de gemeenteraad in 2019 aangaf zo’n gebouw wel als meerwaarde voor de wijk te zien.

Niet alleen zijn er veel bezwaren bij de voorgestelde locatie, bovendien is er ook geen andere optie op tafel gelegd, concluderen de raadsleden. Klaas Pals (D66): ,,Wij zitten in de raad om te kiezen tussen keuzes.’’ De enige keuze die er is, is een nieuwe school aan de Brummelkant, of geen school. Een afweging tegenover een andere locatie is simpelweg niet gemaakt.’’

Als klap op de vuurpijl wil de SP weten waarom een dossier dat zoveel teweeg heeft gebracht in eerste instantie als hamerstuk was weggezet in februari. Ze vreest dat het college de plannen er snel doorheen wilde drukken. Pas toen de socialisten aan de bel trokken over de grote zorgen in de wijk, werd er echt over gepraat, zegt fractievoorzitter Machteld Luijken: ,,Was het college bang dat dit zou gebeuren?’’

Op die vraag komt geen antwoord vanuit het college. Dat komt met een nieuw voorstel. De raadsleden mogen een lijst opstellen van mogelijke locaties en welke criteria daar belangrijk bij zouden zijn. En moet er een multifunctioneel centrum of alleen een kindcentrum worden gebouwd?

Een extern en onafhankelijk bureau gaat daarmee aan de slag. De gemeenteraad moet na dat advies wel gaan stemmen. ,,We moeten met voortvarendheid kijken naar de bouw van een school’’, drukt Sloots de raadsleden op het hart. De locatie voor de Brummelkant is daarmee niet van tafel. Het college lijkt nog overtuigd te zijn dat dit de beste locatie is.