Terug naar het overzicht

Voorgenomen stakingsdag 15 maart

Op 15 maart is er een landelijke staking gepland van zowel het Primair Onderwijs als het Voortgezet Onderwijs. Inzet van de staking is verlaging van de werkdruk. Het standpunt van het bestuur van Scholengroep Perspectief is als volgt:

"Het bestuur ziet de inzet van het stakingsmiddel als een ultiem wapen, bedoeld om in te zetten als er geen enkele andere optie meer over lijkt te zijn om tot een vergelijk te komen tussen de werkgever (OCW) en de werknemers. Op dit moment vindt er nog steeds overleg plaats tussen de vakbonden en het ministerie over met name de verbetering van de salarispositie van onderwijsondersteunend personeel en directeuren. Net als de onderwijsbond CNV en de AVS is het bestuur van mening dat staken op 15 maart niet gepast is, op basis van de geschetste huidige stand van zaken."

Omdat staken een individueel recht is, kunnen leerkrachten of scholen wel bepalen dat ze mee gaan doen aan de  landelijke stakingsdag. Houdt daarom de melding van de eigen school in de gaten of er  wel of niet gestaakt wordt  zodat u, in het geval dat er wel gestaakt gaat worden, tijdig opvang kunt regelen.

Het kan voorkomen dat er op een school door een aantal leerkrachten gestaakt wordt en een aantal niet. In dat geval zal niet aan alle klassen lesgegeven kunnen  worden en  zit er niets anders op dan dat bepaalde groepen naar huis gestuurd moeten worden.