Terug naar het overzicht

Voedselbankactie leerlingen CBS De Lindenborgh

Enkele leerlingen van de school kwamen met het idee om iets te gaan doen voor de Voedselbank. De Voedselbank is een vrijwilligersorganisatie zonder steun van de overheid en heeft een dubbele doelstelling: armoede bestrijden en verspilling tegengaan.


Een school vol eten, omzien naar de ander

Samen met het team van De Lindenborgh hebben ouders en leerlingen tijdens de kerstviering in de Jabeskerk geld bijeengebracht voor de Voedselbank!

Tijdens "de nieuwsjaarsborrel" voor alle leerlingen op het leerplein maandagmorgen is het bedrag bekend gemaakt door waarnemend directeur, Leendert Kroes: 273,75 euro! De cheque werd aangeboden aan Willem van Veen, voorzitter van De Voedselbank. Hij sprak namens de Voedselbank en bedankte alle kinderen voor deze prachtige actie.

Tevens kregen alle kinderen nog een tractatie en werden de lessen weer hervat!