Terug naar het overzicht

Vakantierooster 2018-2019

Hieronder vind u een overzicht van de vakantiedagen voor het schooljaar 2018-2019. Dit rooster geldt voor de basisscholen van Scholengroep Perspectief. De scholen in het speciaal onderwijs kunnen iets afwijken.

Vakantierooster Scholengroep Perspectief Primair Ondewijs
Aanvang schooljaar 3 september 2018
   
Vakantie Periode
Herfstvakantie 22 oktober 2018 t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januar 2019
Voorjaarsvakantie 18 februari 2019 t/m 22 februari 2019
Goede Vrijdag en Paasmaandag 19 april 2019 en 22 april 2019
Meivakantie 29 april 2019 t/m 3 mei 2019 
Koningsdag 27-4-2019 zaterdag
Hemelvaartsdag + vrijdag 30 mei 2019 t/m 31 mei 2019
Pinkstervakantie 3 juni t/m 10 juni 2019
   
Zomervakantie 15 juli 2019 t/m 23 augustus 2019