Terug naar het overzicht

Traditionele en nieuwe schooltijden binnen onze vereniging

De meeste scholen binnen Scholengroep Perspectief hanteren het traditionele model schooltijden waarbij de kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 5,5 uur les krijgen en op woensdag 3.75 uur.

De scholen bepalen zelf de begin- en eindtijden en hoe de middagpauze wordt ingevuld. Scholen zijn verplicht om tussenschoolse opvang te regelen wanneer daar vraag naar is. Het is aan de scholen zelf hoe ze dit regelen. 

Naast het traditionele model kunnen scholen binnen de vereniging ook kiezen voor  het vijf gelijke dagenmodel. Iedere schooldag begint bijvoorbeeld om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur of 14.15 uur. Alle kinderen lunchen tussen de middag in hun eigen groep met hun eigen leerkracht op school.

Sinds het schooljaar 2018-2019 werken CBS Het Mozaïek en CBS De Maarsborg met het 5-gelijke-dagen rooster. Voor de juiste schooltijden verwijzen wij u door naar de website van de school.

Het zogenaamde continuerooster, waarbij de middagpauze wordt verkort en de eindtijd op een vroeger tijdstip valt en waarbij de  woensdag minder lesuren houdt dan de andere dagen, wordt binnen onze vereniging niet gehanteerd. Het begrip coninuerooster wordt door veel mensen gebruikt voor de benaming van alle vormen van nieuwe schooltijden zoals ook het 5-gelijke-dagen rooster.