Terug naar het overzicht

Start schooljaar; situatie Corona

Er is op dit moment geen aanleiding om nieuwe richtlijnen te hanteren i.v.m. het coronavirus. Dat betekent dat de afspraken en richtlijnen van vóór de zomervakantie voorlopig van kracht blijven. Het geldende (aangepaste) protocol van de PO-Raad d.d. 26juni is nog steeds van kracht. 
NB:
- De 1,5 meter afstand-regel tussen leerling en volwassenen is niet meer van kracht.
Plexiglasschermen zijn dus in principe niet nodig, behoudens in bijzondere gevallen.
- Het devies voor leerlingen is en blijft: handen wassen met water en zeep (niet met gel).
 
Op vakantie geweest in gebied met code oranje of rood.
Het RIVM heeft aangegeven in hoeverre landen veilig genoeg worden geacht om in de vakantie te
bezoeken. Mensen die landen hebben bezocht met code oranje of rood wordt verzocht bij
terugkomst in Nederland 14 dagen in thuisquarantaine te blijven. Het betreft volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Voor de tekst en verdere bijzonderheden zie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studentenkinderopvang-
en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
 
Ventilatie
Het RIVM wijst erop dat het van belang is dat er in gebouwen voldoende verse lucht wordt aangevoerd. Het betekent dat we moeten letten op onze ventilatiesystemen: bij systemen waarbij afvoer van ‘vieze’ lucht en aanvoer van verse lucht van buiten gescheiden van elkaar plaats vinden, is er geen risico dat druppels en/of aerosolen in de ruimte blijven hangen. Bij systemen, waarbij de lucht gecirculeerd wordt, is dit anders en is het raadzaam om op een andere manier te ventileren.
Zie: https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19.