Terug naar het overzicht

Stand van zaken stakingsdag 6 november

Afgelopen vrijdag leek er een akkoord te zijn tussen de overheid en de bonden als het gaat om extra geld voor het primair onderwijs. Een akkoord dat als een donderslag bij heldere hemel plotseling uit de lucht kwam vallen. Spoedig daarna bleek dat de inhoudelijke afspraken tussen overheid en bonden teleurstellend waren. Wat wij constateren is dat de bonden de kans hebben gehad om te laten zien dat zij voor de belangen van de werkenden in het onderwijs staan. Maar met dit akkoord wordt duidelijk dat zij de urgentie van de maatschappelijke relevantie van het probleem niet begrepen hebben. Dit akkoord biedt marginaal de juiste kwaliteitsimpulsen, maar gaat voorbij aan het borgen van de onderwijskwaliteit. Dit raakt niet meer alleen de werkers in het onderwijs, maar nu ook volop de besturen. De chaos van dit weekend maakt duidelijk dat de bonden onvoldoende in staat bleken om dat signaal naar de overheid af te geven.

Naar aanleiding van bovenstaande staan wij nu achter de landelijke staking van 6 november. De bonden hebben opgeroepen om naar de manifestaties te komen maar de scholen bepalen zelf of ze open of dicht gaan die dag. Let daarvoor op de eigen kanalen van de scholen.