Terug naar het overzicht

Scholen behalen vignet Gezonde School!

Zowel CBS De Verbindingsweg in Musselkanaal als CBS De Hoeksteen in Ter Apel zijn trots op het volgende: 

De scholen zijn de afgelopen periode beoordeeld door een kwaliteitscommissie van ‘Gezonde school’. ‘Gezonde School’ is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. 


Wij hebben afgelopen donderdag het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat de scholen voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

De scholen hebben bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat ‘Welbevinden en sociale veiligheid’. Hiervoor zetten we de onder andere de Kanjertraining in.

Meer informatie is te vinden op www.gezondeschool.nl.