Terug naar het overzicht

PO in actie - scholen beginnen uur later op 27 juni

Beste ouder(s), verzorger(s),

Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten uit het basis- speciaal basis- en speciaal onderwijs maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. In deze brief leggen we u uit waarom wij ons zorgen maken en vragen wij u om uw steun en hulp.


De enorme werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. 

In de afgelopen zes maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie (PO = primair onderwijs), de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Niks doen is echter geen optie. Het is vijf voor twaalf!

We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar.

U kunt ons steunen door onze petitie te ondertekenen op www.pofront.nl. Elke stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie, kennissen en wie al niet meer. 

Op 27 juni gaan leraren uit het primair onderwijs in Nederland een uur later aan het werk dan normaal. Op dezelfde dag zullen er vertegenwoordigers naar Den Haag afreizen om daar de petitie te overhandigen aan de politiek. Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van hele generaties kinderen! Waaronder die van u. 

Het bestuur van Scholengroep Perspectief staat achter deze actie, want wij onderschrijven de noodzaak om nu in actie te komen om de werkdruk te verlagen en de komende jaren meer middelen vrij te maken voor het primair onderwijs. Het onderwijs is immers een investering in de kinderen die de maatschappij van morgen handen en voeten gaan geven.

Vriendelijke groet, namens alle deelnemende scholen, leerkrachten en directeuren,

M. Wever, 
directeur-bestuurder Scholengroep Perspectief.