Terug naar het overzicht

Personeelsdag 23 mei

Tijdens de personeelsdag op woensdag 23 mei, zijn we samen op expeditie geweest. Met verschillende sprekers hebben we actief nagedacht over diverse thema’s zoals; Waardevol werk, Zelf bepalen hoe je het doel bereikt en Moedig elkaar aan. Samen sparren, betekent samen verbeteren. Daarnaast hebben we als team nagedacht over het onderwerp lerarentekort. Alle ideeën en opmerkingen zijn verzameld en worden geëvalueerd. De uitkomst wordt gebruikt voor het nieuw op te stellen beleidsplan. Scholengroep Perspectief vindt het namelijk belangrijk dat elk personeelslid hierin zijn/haar stem mag laten horen.