Terug naar het overzicht

Ontevreden? Klacht?

Soms gebeurt er iets dat het met uw kind even niet lekker loopt op school. Op zich is de groepsleerkracht altijd het eerste aanspreekpunt om zaken te bespreken. Mocht u er niet uitkomen dan staat in de schoolgids van iedere school het stappenplan hoe te handelen bij klachten.

Scholengroep Perspectief heeft daarnaast een klachtenprocedure waarin u kunt lezen hoe één en ander precies is geregeld. Voor deze procedure verwijzen we u naar het kopje Ouderinformatie op onze website waar ook de procedure is te raadplegen.