Terug naar het overzicht

Tijdelijke huisvesting basisschool De Ark

In september van 2015 heeft de gemeente Stadskanaal  groen licht gegeven voor de ontwikkeling van een nieuwe onderwijsvoorziening met peuteropvang op de locatie Acaciahage. De nieuwe onderwijsvoorziening biedt onderdak aan de Hagehofschool, De Ark en de Gabriël Dam en ook Peuterpalet neemt haar intrek in het nieuwe gebouw. Vanaf het moment dat het besluit voor nieuwbouw is genomen, zijn door de gemeente, scholen en peuteropvang diverse stappen gezet om de ontwikkeling in gang te zetten. Middels deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen en de voortgang van het project. 


Tijdelijke huisvesting basisschool De Ark
Basisschool De Ark wordt met ingang van schooljaar 2016/2017 tijdelijk ondergebracht op de locatie van de Gabriël Damschool. Basisschool De Ark maakt dan gebruik van een gedeelte van het gebouw van de Gabriël Damschool, het voormalige wijkgebouw en drie tijdelijke lokalen die daar worden geplaatst. 

De drie tijdelijke lokalen worden geplaatst tussen het wijkgebouw en de huidige Gabriël Damschool. Op het grasveld tussen de 1e en 2e flatgebouwen aan de Utrechtselaan zal een tijdelijke parkeerplaats worden gerealiseerd. Hierdoor is een veilige afwikkeling van de verkeersstromen mogelijk. De gemeente streeft er naar om zo snel mogelijk een veilige route te realiseren vanuit de Hagenbuurt naar de Gabriël Damschool. Hiermee wordt direct na de zomervakantie gestart. Tot het moment dat deze veilige route is gerealiseerd, worden in overleg met de school tijdelijke maatregelen getroffen. De gemeente, De Ark en de Gabriël Damschool stellen een verkeersveiligheidsplan op voor de tijdelijke situatie.

Naar verwachting is de tijdelijke situatie nodig tot begin 2018. Dit is echter afhankelijk van de voortgang van het proces in de bouw.