Terug naar het overzicht

Nieuwsbericht inzake foutieve Schooladviezen Eindtoets groep 8

U hebt kunnen lezen dat de eindtoetsaanbieders van de eindtoetsen Route 8, IEP, DIA en AMN hebben geconstateerd dat een deel van de leerlingen die één van hun eindtoetsen hebben gemaakt helaas een verkeerd Schooladvies heeft gekregen. Deze fout ontstond buiten de toetsaanbieders om door een verkeerde omzetting van toetsresultaten naar toetsadviezen. De score die gehaald is, is dus wel correct maar is vervolgens omgezet naar een foutief advies voor het voortgezet onderwijs.

Deze situatie is niet van toepassing op de toetsadviezen van leerlingen die de Centrale Eindtoets CITO hebben gemaakt. Deze kinderen hebben wel een correct toetsadvies gekregen.

Mocht u hierover  vragen hebben, dan raden we u aan eerst contact op te nemen met de leerkracht of de school van uw kind. Heeft u daarna nog vragen, dan kunt u contact zoeken met het algemene informatiepunt van het ministerie van OCW over dit onderwerp (050 59 99 820).

In de normale procedure van heroverweging of bijstelling verandert niets. Meer informatie daarover vindt u op de website Centrale Eindtoets: www.centraleeindtoetspo.nl > Voor leerlingen en ouders > Schooladvies (zie: https://www.centraleeindtoetspo.nl/voor-leerlingen-en-ouders/schooladvies).