Terug naar het overzicht

Nieuwe leden Raad van Toezicht

Tijdens de algemene Ledenvergadering van 18 juni  jl. hebben we afscheid genomen van twee leden van de Raad van Toezicht, te weten mw. Cora Prummel en dhr. Henk Timmer. Zij waren beiden niet herverkiesbaar. Wij danken hen voor het werk dat zij voor de Raad van Toezicht hebben gedaan.

We mogen voor hen in de plaats verwelkomen dhr. Okko Dijkstra en dhr. Jan Bessembinders. Beide heren zijn voor 4 jaar benoemd.