Terug naar het overzicht

Nieuw logo CBS Het Mozaïek

Een nieuwe school betekent een nieuw logo.


Sinds 1 augustus zijn CBS Gabriël Damschool en CBS De Ark in Stadskanaal gefuseerd tot CBS Het Mozaïek. Op dit moment worden de lessen nog gegeven op de lokatie van CBS Gabriël Damschool ( Utrechtselaan 2, 9501 PT Stadskanaal). Het wachten is op het gereedkomen van de nieuwe MFA Centrum. Zodra dit gebouw klaar is zal de school gevestigd zijn aan de Acaciahage 17 9501 WE Stadskanaal.

Vooruitlopend op het nieuwe gebouw is er al gekozen voor een nieuw logo. Zie de afbeelding.