Terug naar het overzicht

Medewerker geslaagd voor zij-instroomproject

Een aantal mensen volgt via ons het zij-instroomproject. Inmiddels heeft Mirjam Fransen haar opleiding tot leraar met succes afgerond. Fijn dat we zo extra leraren kunnen opleiden binnen Scholengroep Perspectief.