Terug naar het overzicht

Inzet van Leraren in opleiding binnen Scholengroep Perspectief

Om het tekort aan leerkrachten voor de klas terug te dringen heeft Scholengroep Perspectief al in 2017 besloten om de leerkrachten in opleiding ( de zogenoemde LIO-ers) meer te waarderen door ze ook zelfstandig taken te laten uitvoeren op school.  Deze leerkrachten in opleiding krijgen gedurende hun afsluitende stageperiode van 5 maanden een werknemerscontract met een bijpassend salaris. Deze LIO-werknemer mag in tegenstelling tot een gewone LIO-stagiair gedurende de stageperiode zelfstandig voor de klas staan.

Om deze nieuwe leerkrachten beter te begeleiden is er een coach aangesteld in de persoon van mw. Alynke van der Laan die zorgt voor coaching op de werkvloer en contacten onderling en met de betreffende PABO.