Terug naar het overzicht

Digiborden worden vervangen door touchscreens

ICT is binnen onze scholen niet meer weg te denken. Dit schooljaar is er geïnvesteerd in digitale lesmogelijkheden voor leerlingen in de vorm van i-pads en laptops. Komend schooljaar zal begonnen worden met het vervangen van de digiborden voor nieuwe touchscreens. Voor deze nieuwste vorm van "schoolbord" is geen beamer meer nodig. Het eerste nieuwe scherm hangt in het vergaderlokaal van ZMLK De Meidoornschool. Aangezien dit lokaal gebruikt wordt voor de bovenschoolse vergaderingen van Scholengroep Perspectief kunnen al veel collega's en directeuren kennismaken met de mogelijkheden van deze nieuwste mogelijkheid binnen ICT.