Terug naar het overzicht

CBS De Maarsborg: Nieuwbouw of renovatie

De gemeeteraad beslist op 18 juni voor welke optie zij kiest inzake de scholen in de wijk Maarsdreef. Scholengroep Perspectief ziet graag dat er 1 nieuwe MFA (zoals gebeurd is met IKC Aciahof) wordt gebouwd waarin zowel CBS De Maarsborg, OBS Neuteboomschool, de kinderopvang en een nieuwe gymzaal worden gerealiseerd. De goedkoopste optie voor de gemeente is dat er een nieuw gebouw komt voor OBS Neuteboomschool en dat CBS De Maarsborg gerenoveerd gaat worden.