Terug naar het overzicht

CBS De Hoeksteen gaat per 2 september 2019 verder onder een nieuwe naam: CBS De Verrekijker.

CBS De Hoeksteen gaat per 2 september 2019 verder onder een nieuwe naam: CBS De Verrekijker.

www.cbsdeverrekijker.nl

 

Met de veranderende maatschappij verandert ook het onderwijs. Ook op CBS De Hoeksteen is de verandering reeds een aantal jaren in gang gezet. De onlangs nieuw aangestelde directeur (Natasja Smit) heeft met het team en de ouders in de afgelopen maanden samen gewerkt aan een nieuwe visie op dit veranderende onderwijs.

De drie speerpunten uit deze visie zijn: goed onderwijs, betekenisvol onderwijs en duurzaam onderwijs.

Onder goed onderwijs wordt verstaan dat er een sterke focus op de kernvakken en op goede instructie voor álle kinderen is. Goed leren lezen, rekenen en spellen is een belangrijke voorwaarde voor toekomstig succes. De school wil ervoor zorgen dat ieder kind daarvoor de tijd en aandacht krijgt die het nodig heeft.

Betekenisvol onderwijs houdt in dat sterke thema’s de inhoud van zaak- en creatieve vakken verbinden tot een betekenisvol aanbod. Dit aanbod enthousiasmeert de kinderen en daagt ze uit tot ontwikkeling. In de Thema-talentlessen kiezen kinderen zelf voor de manier waarop ze het geleerde verwerken. Ze oefenen nieuwe vaardigheden en ontdekken hun eigen sterke kanten.

Duurzaam onderwijs betekent dat de kinderen leren gezond om te gaan met zichzelf en hun omgeving (de wereld). Gezond omgaan met jezelf gaat over gezond eten en bewegen, maar ook over omgaan met moeilijke situaties en/of conflicten met anderen. De kinderen leren veilig gedrag in het verkeer en in andere situaties waar veilig gedrag nodig is. De kinderen leren ook hoe ze goed om kunnen gaan met hun omgeving. Ze leren genieten van de schoonheid van de aarde en hoe ze deze schoonheid kunnen bewaren.

 

Kleuters, BSO/Kinderopvang

Naast het vormgeven van de nieuwe visie op onderwijs kreeg de kleuterklas in het voorjaar een complete make-over. In augustus werd Kinderopvang/BSO Ninimini ondergebracht in het schoolgebouw.

 

Nieuwe naam

De nieuwe naam is de bekroning op de nieuwe vorm waarin de school verder gaat en deze sluit dan ook volledig aan bij de visie.

 

Met een verrekijker haal je wat veraf is dichtbij. Je kunt het verre beter bekijken en de waarde ervan (leren) zien. Met een verrekijker kun je zien waar je naar toe wilt gaan en je veilige pad daarnaar toe uitstippelen. Met een verrekijker kijk je verder, voorbij beperkingen. Op deze manier kun je naar buiten kijken, maar ook naar elkaar.

Nieuw logo

Het nieuwe logo van de school is betekenisvol ontworpen. De veelkleurige sterren staan voor de kinderen die door goed onderwijs zullen stralen. De wereldbol met het oog staat voor betekenisvol en duurzaam onderwijs. Ten slotte staat het kompas voor veiligheid en zekerheid in de richting die gekozen wordt voor en met elk kind.

Het logo verwoordt het luid en duidelijk: CBS De Verrekijker is de school voor wereldwijze kinderen!