Terug naar het overzicht

Bouw van nieuw schoolgebouw voor Het Mozaïek is begonnen

Op vrijdag 31 maart is op feestelijke wijze de laatste hand gelegd aan de fundering van het nieuwe schoolgebouw waarin Het Mozaïek, de fusieschool van De Ark en de Gabriël Dam, samen met de Hagenhofschool en Het Peuterpalet ondergebracht zullen worden. 
Wethouder Johan Hamstra verrichtte de officiële handeling door samen met de drie jongste kinderen een handafdruk achter te laten in het cement. De wethouder zei er trots op te zijn dat de bouw plaatsvindt met regionale partners en sprak de verwachting uit de kinderen maart 2018 in een prachtig onderkomen les zullen krijgen.  Vervolgens daalden de kinderen van beide scholen af in de bouwput om ook hun handafdruk in het nog zachte beton achter te laten. Onder het toeziend oog van kinderen en belangstellenden stortte de wethouder het laatste beton uit een gereedstaande kruiwagen in de fundering van het nieuwe schoolgebouw. Na afloop was er ijs voor alle leerlingen.

Het bestuur van Scholengroep Perspectief is blij dat de bouw gestart is. De kinderen van onze twee scholen De Ark en de Gabriël Dam  zullen over ongeveer een jaar les krijgen in een mooi en eigentijds schoolgebouw, en dan onder de naam CBS Het Mozaïek.