Terug naar het overzicht

Algemene Ledenvergadering Scholengroep Perspectief

Alle leden van onze vereniging krijgen binnenkort de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering in de bus. In de enveloppe zit naast de uitnodiging ook de agenda en de contributienota. Die avond zal een toelichting worden gegeven op het jaarverslag 2018 en de vorderingen rond de aanstelling van een nieuwe directeur-bestuurder per 1 januari 2019 in verband met pensionering van onze huidige bestuurder dhr. Meeme Wever. De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op 18 juni 2019. 

Meer informatie over het lidmaatschap van onze vereniging vindt u onder het kopje Over Ons / Organisatie.